Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Toestemming voor schoolverlof aanvragen

Als u verlof wilt aanvragen voor uw kind moet u een aanvraagformulier gebruiken.
Het verlenen van verlof is aan strikte regels gebonden.
Voor het verlenen van vakantieverlof geldt het volgende:

de directeur kan u om een werkgeversverklaring of een ‘eigen verklaring zelfstandige’ vragen. Daarin staat dat u niet op een ander moment de mogelijkheid hebt om op vakantie te kunnen gaan. De directeur beslist of uw kind vrij krijgt van school. Als het om langer dan 10 dagen gaat, beslist de leerplichtambtenaar.

Hier kunt u het aanvraagformulier downloaden.
Lees de richtlijnen voor het verlenen van het verlof goed door! Deze staan onderaan het formulier. Het formulier kan worden ingeleverd bij de eigen groepsleerkracht of de secretaresse.