Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ouderraad

Functie OR

Binnen KBS Mariëngaarde is een ouderraad actief, die bestaat uit een groep van enthousiaste en betrokken ouders. De hoofdtaak van de OR is ondersteuning bieden aan school bij het organiseren en coördineren van diverse schoolactiviteiten. Denk hierbij aan de schoolreisjes, Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, afscheid groep 8 etc. Naast de feestelijke activiteiten, worden de kosten van extra voorzieningen en activiteiten, waarbij het belang van de leerling voorop staat, betaald. Dit zijn aankopen die niet tot de reguliere lesprogramma horen. Als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft horen wij dat altijd graag. U kunt ons aanspreken op het schoolplein of een mail sturen via ormariengaarde@outlook.com.  


Om alle activiteiten in goede banen te laten verlopen, vergaderen wij minimaal zes keer per schooljaar. Bij deze vergadering is er ook altijd 1 lid van het schoolteam aanwezig. Op deze vergaderingen bespreken wij naast de organisatie van de activiteiten, onderwerpen die wat ons betreft aandacht nodig hebben binnen de school.

Ouderbijdrage

De ouderraad vraagt de ouders om een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is hard nodig om alle feestelijke activiteiten, schoolreisjes en de aankopen buiten het reguliere lesprogramma om, voor de leerlingen te kunnen blijven financieren. 
Als er vragen zijn betreft de betalingen, kunt u e-mailen naar penningmeestermariengaarde@gmail.com

Jaarverslag 

Aan het begin van ieder schooljaar presenteert de ouderraad een jaarverslag waarin zij kort de verantwoording afleggen over de besteding van de ouderbijdragen. Ook presenteren zij de nieuwe jaarbegroting.
KBS Mariëngaarde - Jaarverslag 2020_2021.pdf

Huidige leden OR

Monique Jeegers (voorzitter) 
Karin de Groot (penningmeester) 

Monique Jeegers (voorzitter) 
Karin de Groot (penningmeester) 

Gaby van Schaik 
Anja Duyzer 
Fatima Wakrim

Manda Slob

Georgette Nati