Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ouderraad

Binnen de Mariëngaarde is een Ouderraad actief, die bestaat uit een groep van enthousiaste en betrokken ouders. De hoofdtaak van de OR is ondersteuning bieden aan school bij het organiseren en coördineren van diverse schoolactiviteiten. Denk hierbij aan de schoolreisjes, Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, Afscheid groep 8 etc. Naast de feestelijke activiteiten, worden de kosten van extra voorzieningen en activiteiten, waarbij het belang van de leerling voorop staat, betaald. Dit zijn aankopen die niet tot de reguliere lesprogramma horen.

Om alle activiteiten in goede banen te laten verlopen, vergaderen wij minimaal 6x per schooljaar. Bij deze vergadering is er ook altijd 1 lid van het schoolteam aanwezig. Op deze vergaderingen bespreken wij naast de organisatie van de activiteiten, onderwerpen die wat ons betreft aandacht nodig hebben binnen de school.

Ouderbijdrage

Om de feestelijke activiteiten mogelijk te maken, vraagt de ouderraad de ouders een vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. Het is een vrijwillige bijdrage, welke hard nodig is, zodat de ouderraad de feestelijke activiteiten en de aankopen buiten het reguliere lesprogramma om, voor de leerlingen kunnen blijven financieren.

Mocht u niet in staat zijn het gevraagde bedrag per leerling te voldoen, verzoeken wij u daarover contact op te nemen met de voorzitter en/of penningmeester van de OR.


Jaarvergadering

Aan het begin van ieder schooljaar organiseert de ouderraad een jaarvergadering waarin wij kort de verantwoording afleggen over de besteding van de ouderbijdragen en de begroting presenteren. De rest van de avond staat in het teken van een ontspannen, interessante lezing/presentatie over een binnen de school actueel onderwerp.

Als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft horen wij dat altijd graag. U kunt ons aanspreken op het schoolplein of een mail sturen via


ormariengaarde@outlook.com

 

De ouderraad bestaat uit de volgende leden:

· Monique Jeegers voorzitter

· Sylvia Baks penningmeester
· Karin de Groot lid
· Gaby van Schaik lid
· Patricia van Keulen lid
· Marjan Boot lid

. Saskia Raatsie lid
. Angelike van Trigt lid