Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Heropening KBS Mariëngaarde 11 mei 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Graag uw aandacht voor de bijlagen. De MR van onze school heeft ingestemd met de inhoud en de uitvoering. Ik wil de MR en het team bedanken voor de input en inzet, waardoor we in staat zijn op maandag 11 mei te starten. Het is dan ook van groot belang het plan aandachtig te lezen. 

Het kan zijn, dat u nog vragen heeft over de inhoud van het plan. Stuurt u dan een mail naar info@mariengaarde.nl. We trachten uw vraag dan zo spoedig als mogelijk te beantwoorden. 

Voor nu wens ik u een fijne vakantie toe.

Met vriendelijke groet,

mede namens het team en de MR,

Robin Bieren
directeur KBS Mariëngaarde​ 

KBS Mariengaarde aanpak 11 mei 2020.pdf


Media
  • naarschool