Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

De verteltas

Wat is het

De Verteltas is een voorziening binnen het lesprogramma van KBS Mariëngaarde. De Verteltas is een project waarin ouders educatieve materialen ontwikkelen bij het thema van een prentenboek. Deze materialen worden vervolgens ingezet om de taalontwikkeling en de woordenschat van kinderen in de groepen 1, 2 en 3 te  stimuleren. Ook het omgaan met regels, het samenwerken en het spelplezier zijn belangrijk.

Waarom

KBS Mariëngaarde vindt het belangrijk dat er een voorziening is, waardoor jonge kinderen extra gestimuleerd kunnen worden in hun taalontwikkeling. Door de inzet van ouders bij dit proces, willen we de betrokkenheid bij onze school en bij de verschillende leerprocessen vergroten. 

Deelnemers

De kinderen uit de groepen 1 en 2 werken allemaal regelmatig met de Verteltassen. De leerkracht behandelt het prentenboek waarna een aantal kinderen van groep 7 en 8 de spelletjes komen spelen. Deze kinderen zijn gevraagd in overleg met leerkrachten en ib-er en worden begeleid door de leerkracht die deze voorziening aanstuurt.

Kinderen uit groep 1, 2 en 3,die extra begeleiding kunnen gebruiken bij hun taalontwikkeling en woordenschat, werken daarnaast in kleine groepen onder begeleiding van een onderwijsassistent.

Waar en wanneer

Een keer in de twee á drie weken werken de kinderen van de groepen 1 en 2 met de tassen in de klas.

Kinderen die extra begeleiding kunnen gebruiken werken 3x per week 20 minuten onder begeleiding van een onderwijsassistent buiten de groep. Er wordt in periodes van 6 weken met een tas gewerkt.

 

Organisatie

De organisatie is in handen van  leerkrachten die in de verteltascommissie zitten .2 keer per week wordt er met de verteltas gewerkt.

 

Evaluatie

De verteltascommissie komt 2 keer per jaar bij elkaar om te evalueren en om nieuwe plannen te maken. Ook wordt er regelmatig met de leerkrachten van groep 1, 2 en 3 geëvalueerd. De onderwijsassistenten toetsen de opbrengst van het werken met de tassen na een periode van zes weken.