Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Meidenvenijn


Wat is het

Het project “Meidenvenijn is niet fijn!” richt zich op meisjes in conflictsituaties. Met name het pestgedrag wordt daarbij aangepakt. Meisjes pesten meestal door middel van sociale relaties. In meidengroepen heerst er vaak een ‘koningin’. Dit populaire meisje omringt zich met hofdames en trouwe onderdanen. Zij bepaalt wie bij haar club hoort en wie niet. In elke klas of meidengroep zijn in meer of mindere mate deze typische meidenrollen van koningin, hofdame en onderdaan te herkennen. Het machtsspel van de koningin en haar hofkliek leidt altijd tot probleemsituaties, zoals (online) roddelen, pesten en buitensluiten

Doel

• Meer inzicht krijgen in het gedrag en de rollen van meiden
• Bewust worden van het effect van gedrag op anderen
• Onderkennen van de eigen kwaliteiten
• Leren ombuigen van negatief gedrag naar positief gedrag

Waarom

Typisch meidengedrag is:
• samenklitten in groepjes
• anderen buitensluiten
• elkaar manipuleren
• aantrekken-afstoten
• aardig doen, behalve tegen…
• dreigen: ‘als jij met haar speelt, dan ben ik je vriendin niet meer’
• elkaar negeren, uitlachen, in de steek laten
• aardig één-op-één, onaardig in een groep
• naar elkaar staren
• onderling fluisteren, briefjes doorgeven
• iemands uiterlijk voorzien van ongevraagd commentaar
• vriendjes afpikken... en dit alles buiten het zicht van volwassenen!

Deze gedragingen, die plaats vinden buiten het zicht van volwassenen, zorgen ervoor dat een machtssysteem op een subtiele wijze tot stand komt en vooral ook in stand wordt gehouden.(uit: "koningen en krengen" anke visser aps/ppsi 2006)

Deelnemers

Meisjes uit groep 7 en/of 8 (waar het nodig is).

Waar en wanneer

Alle meisjes uit de klas worden door Juf Lydia begeleidt in de mediatheek. Daar heb je genoeg ruimte voor spelsituaties én werkplekken waar ze even kunnen werken in hun werkboek. Iedere bijeenkomst duurt een uur. Data worden vastgesteld in overleg met de leerkracht. Er zijn ongeveer 5 sessies nodig. (verlenging is mogelijk). De jongens uit de klas blijven bij de vaste leerkracht.

Organisatie

De organisatie is in handen van Lydia Kampman. Zij begeleidt de trainingen en verzorgt de materialen. Zij plant samen met de leerkrachten de lessen in. Het kan zijn dat er materialen neergezet of opgehangen moeten worden in de klas. Dit gebeurt in overleg met de leerkracht. Ieder schooljaar wordt er gekeken in welke groepen het nodig is. De lessen worden, indien mogelijk, gepland aan het begin van het schooljaar.

Ouderbetrokkenheid

De ouders van de deelnemers worden door de leerkracht op de hoogte gesteld.

Evaluatie

Na iedere les krijgt de leerkracht een update per mail toegestuurd. Daarin staan de activiteiten die gedaan zijn en eventueel aandachtspunten voor die week. De leerkracht geeft de nodige informatie aan Lydia.