Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Leren Leren Klas

Wat is het

 

De Leren Leren Klas is een voorziening buiten het lesprogramma van KBS Mariëngaarde.

De doelstelingen zijn:

  • De leerling weet wanneer hij hulp nodig heeft.
  • De leerling zet door en past oplossingen toe bij een taak die hij moeilijk of eng vindt.
  • De leerling geeft aan wanneer hij toe is aan een moeilijkere taak.
  • De leerling plant zelfstandig meerdere taken achter elkaar (binnen één vakgebied).
  • De leerling plant zelfstandig meerdere taken achter elkaar (binnen één vakgebied).
  • De leerling kiest uit twee manieren om een taak aan te pakken de beste manier.
  • De leerling kijkt hoe medeleerlingen een taak aanpakken en neemt de strategie over.
  • De leerling achterhaalt bij een veelvoorkomende (of belangrijke) fout waar de fout zit.
  • De leerling probeert de fout te herstellen. 

Waarom

KBS Mariëngaarde vindt het belangrijk dat er een voorziening is waar leerlingen extra leertijd geboden wordt die gericht is op het leren leren.

Deelnemers

Leerlingen van de groepen 6, 7 en 8.

Leerlingen kunnen zich vooraf bij de eigen leerkracht aanmelden.

Waar en wanneer

Verzamelen bij kamer juf Annette en juf Lydia.

Op 15 maandagmiddagen van 14.15u tot 15.00u.


Data 2020-2021

21-9         11-1      12-4

5-10         25-1      17-5

26-10       8-2        31-5

9-11         8-3        14-6

23-11       22-3      21-6

 

Organisatie

 

De organisatie is in handen van leerkrachten en onderwijsassistentes. Zij begeleiden en ondersteunen de leerlingen.

Evaluatie

Na afloop van de bijeenkomst krijgt de leerling positieve feedback, waardoor het inzicht van de leerling in zijn eigen leerproces gestimuleerd wordt.

 

Ouderbetrokkenheid

De ouders kunnen hun kind bij de leerkracht  aanmelden voor de Leren Leren Klas.