Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

De gelukskoffer     

Wat is het

De Gelukskoffer richt zich op de positieve emotionele ontwikkeling van het kind. Een kind kan pas samenwerken, samenleven en goed zijn voor een ander als het goed gaat met het kind zelf. Het wetenschappelijk onderbouwde programma stimuleert kinderen zichzelf te leren kennen en vertrouwen. In 7 lessen met verschillende thema’s werken de kinderen aan een positief zelfbeeld.

Waarom

Wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met de Universiteit van Leiden heeft aangetoond dat Gelukskoffer-leerlingen minder gevoelens van angst, verdriet en boosheid ervaren en dat de sociale omgang verbeterd is.

Deelnemers

groep 5 t/m 8

De lessen maken kinderen bewust van de kracht van gedachten. Dat zij keuzes hebben en zelf invloed kunnen uitoefenen op hun geluk. Daardoor zijn ze uiteindelijk in staat om hun eigen geluk door te geven aan anderen. De leerkracht heeft tijdens de training ook een belangrijke rol. Juist de interactie van de eigen leerkracht verhoogt de betrokkenheid van de kinderen. Ter afsluiting van de lessen geven de kinderen hun geluk door aan anderen. De groep bedenkt samen met de leerkracht hoe en aan wie ze geluk gaan doorgeven.

Waar en wanneer

Juf Lydia begeleidt de groepen in hun eigen lokaal onder schooltijd. Minimaal 5 keer een uur per klas.

Organisatie

De organisatie is in handen van Lydia Kampman. Zij begeleidt de trainingen en verzorgt de materialen. Zij plant samen met de leerkrachten de lessen in. De leerkracht van de groep dient actief betrokken te zijn bij de lessen. Het “geluk doorgeef-project” wordt ook bedacht en uitgevoerd door de leerkracht van de groep.

Actief ouderschap

De ouders van de kinderen worden per brief op de hoogte gesteld (bij de aanvang). Mooi om thuis eens na te praten over de besproken onderwerpen. Zo ontdekken ze samen waar het kind gelukkig van wordt en hoe het zijn/haar geluk zelf kan sturen. Er kan een themabijeenkomst worden georganiseerd waarbij de ouders informatie krijgen.