Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

De Babbelbox

Wat is het

De babbelbox is een voorziening binnen het lesprogramma van KBS Mariëngaarde. Tijdens het werken met een doos vol gevoelens leren de kinderen gevoelens (h)erkennen. We willen hen helpen gevoelens beter te erkennen, benoemen en differentiëren bij zichzelf en bij anderen. Zo leren ze zich in het ‘perspectief’ (de beleving, het gevoel) van de ander te verplaatsen (inleven). Dit draagt bij tot hun sociale competentie.

Waarom

KBS Mariëngaarde vindt het belangrijk dat er een voorziening is waar kinderen zichzelf kunnen zijn, waar zij tot ontplooiing komen en leren omgaan met diverse gevoelens van zichzelf en de ander. Het betekent ook kunnen toelaten dat iemand anders op mij bijvoorbeeld wel eens boos kan zijn, zonder daarvan ‘weg te lopen’ of daardoor diep in de put te zitten. Ons doel is dat kinderen zich competenter gaan voelen.

Deelnemers

Kinderen uit de groepen 1 t/m 3 kunnen deelnemen. Ouders en leerkracht kunnen in onderling overleg het kind aanmelden bij de intern begeleider.

Organisatie

 

Evaluatie

Voor elk kind wordt door de begeleider een evaluatieformulier ingevuld.

Ouderbetrokkenheid

De ouders van de deelnemers worden door de leerkracht op de hoogte gesteld.