Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

2gether

Wat is het?

2gether is een voorziening van KBS Mariëngaarde waaraan 6 kinderen deel kunnen nemen. Elk kind krijgt gedurende 1 uur per week individuele begeleiding om gedragingen die het kind belemmeren om te buigen naar gewenst gedrag. De begeleiding bestaat uit een observatie binnen of buiten de groep, een gesprek en een activiteit. Het kind geeft, in overleg met de begeleiding, aan wat het onder gewenst gedrag verstaat en wat het graag verbeterd wil zien. Tijdens het gesprek wordt duidelijk op wat voor manier het kind het doel wil gaan bereiken.

Wie doet het?

Het programma wordt vormgegeven door een gedragsondersteuner en interne begeleider . De gedragsondersteuner is de uitvoerder van de voorziening.

Waar?

2gether is een interne voorziening van KBS Mariëngaarde. Dit wil zeggen dat de voorziening in en rondom de school zal plaatsvinden.

Waarom?

Deze voorziening is voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte op het gebied van gedrag. De voorziening is zo opgezet dat de leerlingen leren om inzicht te krijgen in het gedrag dat ze vertonen, wat ervoor zorgt dat dit gedrag zich voordoet en hoe ze in de toekomst gewenst gedrag laten zien.

Voor wie?

De voorziening 2gether is bedoeld voor leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 van KBS Mariëngaarde. De gedragsondersteuner helpt leerlingen met specifieke behoeften op gedragsmatig gebied.

Wanneer?

De voorziening wordt aangeboden 1 dag per week. De leerlingen zullen individueel begeleidt worden voor een periode van 12 wekenAanmelden

Het aanbod van deze voorziening is bedoeld voor kinderen met een specifieke behoefte op het gebied van gedrag. Ouders en leerkrachten kunnen een kind aanmelden bij de interne begeleider. Deze zal samen met de gedragsondersteuner besluiten of de leerling in aanmerking komt voor deelname aan de voorziening.


2gether is een voorziening van KBS Mariëngaarde, ontwikkeld door Brahim el Mousati en Nettie Joosten