Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

KBS Mariëngaarde gaat digitaal

Onze school heeft een belangrijke stap gezet in de digitalisering van ons onderwijs. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 maken de verwerkingsopdrachten van rekenen, taal en spelling met behulp van het chromebook en bij Blink wordt veel gebruik gemaakt van het chromebook. De bovenbouw groepen zijn ook zeer actief met het gebruik van de Google omgeving.

De verwerkingsopdrachten van het aanvankelijk lezen/ taal/ spelling en rekenen vinden dan ook plaats op het chromebook.

 

Waarom heeft de school hiervoor gekozen?

We weten zeker dat we hier de leerlingen en de leerkrachten een grote dienst mee bewijzen. Voor de leerkracht is dit een erg belangrijke stap. Nakijken hoeft niet meer. Dat doet het programma. Hulp bieden bij de problemen die een kind ondervindt gaat heel gemakkelijk. De leerkracht ziet tijdens de les hoe een kind presteert, maar ook na afloop van de dag kan de leerkracht precies zien wat wel goed ging en wat niet. Het kind kan bij de verwerking altijd doorwerken en hoeft niet op medeleerlingen te wachten. Het systeem ziet zelf als de verwerking gemakkelijk gaat en schakelt dan over naar moeilijker. Ook leerlingen die problemen ondervinden gaan er veel plezier aan beleven, want zij worden geholpen met tips en oplossingen. Die gaan dan over wat de leerkracht eerder in haar instructie heeft aangeleerd.

Wordt nu alles anders?

Veel wel, maar één ding verandert zeker niet: de gebruikte methoden voor rekenen (Pluspunt) en taal (Taal actief) blijven dezelfde. Voor leerkracht en leerling blijft alles dus heel herkenbaar en, dat is misschien wel het belangrijkst, de leerkracht blijft de spil in ons onderwijs.

Zijn er ook nadelen?

Voor het onderwijs niet. Wel moeten de kinderen  en de school erg zuinig zijn op de chromebooks. De chromebooks moeten netjes worden opgeborgen in verrijdbare kasten. Hierin worden de chrome books opgeladen.Tevens zijn er strenge regels opgesteld voor het gebruik. Eén ervan is dat we de leerlingen verantwoordelijk gaan maken voor hun eigen Chromebook en koptelefoon.