Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

ICT

De laatste jaren neemt de rol van ICT in het onderwijs duidelijk toe. Inmiddels is het niet meer de vraag óf ICT wordt ingezet, maar hóe. Onderwijs en ICT gaan op onze school hand in hand. Heutink en Kien zijn onze ICT-partners en helpen ons om onze ICT-infrastructuur zo modern mogelijk te maken.

Onze ICT middelen worden door de leerkrachten elke dag effectief ingezet om het leerproces van onze leerlingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Daarbij zien we de digitale apparaten als hulpmiddelen voor leerkracht en leerling, met name bij het inoefenen van de leerstof. Voor het aanbieden van nieuwe leerstof blijft de leerkracht van unieke betekenis, zo ook voor het oplossen van leermoeilijkheden.


Chromebooks 
Digiborden
Myndr