Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Cultuureducatie 

Door kinderen te onderwijzen in kunstzinnige oriëntatie en erfgoed bieden we mogelijkheden om te komen tot een brede ontwikkeling. Vaardigheden als verkennen en ontdekken, samenwerken, nieuwsgierigheid, problemen oplossen e.d. zullen dit ondersteunen. Juist binnen ons inclusief onderwijs is die brede ontwikkeling en het ontdekken van de eigen mogelijkheden en talenten van groot belang. Dit draagt bij aan het zelfvertrouwen, de creativiteit en het onderling respect.

We werken met drie verschillende onderwerpen:

Het Atelier

Het Atelier is gericht op beeldende vorming. Het resultaat hiervan heeft u de afgelopen twee jaar al kunnen bekijken bij Het Museum. Dit komt elk jaar rond februari acht weken lang aan bod. Ieder leerjaar ontwikkelt een eigen programma passend in een doorgaande lijn. Dit doen we aan de hand van de methode  “Moet je doen”. 

Het Podium

Het Podium is toegespitst op drama. Met de methode Drama Online kunnen de leerkrachten lessen samenstellen die aansluiten bij de ontwikkeling van de leerlingen. Hiermee zijn we bezig met pantomime, improvisatie, bewegingsspel, tableaus en toneelspel. Ook werken we aan concentratie, samenwerken, vertrouwen, energie en ontspanning. Met het podium willen we een doorgaande lijn in realiseren. Elk jaar komt dit blok in september terug en duurt 8 weken.

Het Decor

Het Decor gaat over erfgoed. We bekijken dan de omgeving waar we in leven, beginnend bij de wijk, de stad en de wijdere omgeving. Dit kan heel goed aan bod komen in de lessen van de methode Blink. Elk jaar komen er andere onderwerpen aan bod die passen bij de lessen van Blink.