Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Burgerschap 

Burgerschapsvorming is het vormen van leerlingen die actief meedoen aan de samenleving en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Het is geen vak, maar een taak van de school. Scholen zijn wettelijk verplicht om deze taak uit te voeren, de inspectie ziet hierop toe. Onze school zal de komende maanden werken aan een nieuw beleidsstuk, waarin ook de koppeling zal worden gemaakt naar de katholieke identiteit van de school.