Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

B.A.S.

(BOUWEN AAN EEN ADAPTIEVE SCHOOL)

 

In het BAS-project staan de volgende vragen centraal: 

  • Wat kan de school doen om de doeltreffendheid van het onderwijs te verbeteren?
  • Hoe kan de school omgaan met verschillen in de groep?
  • Op welke manier kan de differentiatie worden georganiseerd?
  • Hoe kunnen kinderen actief betrokken worden bij het onderwijs?

Bij BAS (adaptief onderwijs) houden we rekening met de verschillen die er bestaan tussen kinderen. Verschillen in talent, tempo en temperament (gedrag). Ons onderwijs richten wij zo in zodat er duidelijkheid ontstaat over de manier waarop leerkrachten de leerlingen op systematische wijze instructie geven, hulp bieden en emotioneel en sociaal laten ontwikkelen.

We beseffen dat de sfeer waarin een kind moet opgroeien van groot belang is om een volwaardig mens te worden. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat op prijs. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Binnen het leerproces houden we drie belangrijke behoeften goed in de gaten:

  • De behoefte aan relatie: er bij willen horen, meetellen
  • De behoefte aan competentie: iets kunnen, in jezelf geloven
  • De behoefte aan autonomie: zelfstandig zijn, je eigen handelen reguleren

Deze drie basisbehoeften van adaptief onderwijs bepalen in onze ogen succesvol leren. Leraren laten de leerlingen ervaren dat ze er bij horen, dat ze iets kunnen en dat ze het steeds beter alleen/zelf kunnen.

Dat betekent zorgen voor:

  • Voldoende uitdaging;

  • Ondersteuning op die momenten waarop daar behoefte aan is;

  • Vertrouwen in kinderen

We proberen om de kinderen, gedurende hun schooltijd, een houding te laten ontwikkelen die zich kenmerkt door zelfverantwoordelijkheid, zelfstandigheid en solidariteit. Het hebben van een positief zelfbeeld, het niet bang zijn voor het maken van fouten en het durven nemen van initiatieven, draagt in onze ogen bij aan een gezonde en brede ontwikkeling. Daarom willen we de kinderen helpen hun sterke en zwakke kanten te leren kennen, laten we ze initiatieven nemen en keuzes maken, doen we regelmatig een beroep op hun saamhorigheidsgevoel en spreken we ze aan op hun sociale verplichtingen.

BAS Structuur en inrichting 2020.pdf
BAS Effectieve Leertijd 2020.pdf