Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

WO-LOS

 

WO-LOS staat voor Wereld Oriëntatie

Leren door Onderzoek en Samenwerking.

 

Bij wereldoriëntatie gaat het om de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/biologie.

De nieuwsgierigheid van kinderen is de basisgedachte van WO-LOS.

Wereldoriëntatie wordt aangeboden middels onderzoeksvragen die kinderen zelf gaan opstellen.   De  kinderen van groep 5 t/m 8 gaan proberen de onderzoeksvragen te beantwoorden.  De onderzoeksvragen worden opgedeeld in deelvragen. Zij zoeken informatie op internet, of in boeken e.d. 
Door middel van een presentatie laten de kinderen zien wat ze hebben geleerd. De leerlingen worden door de leerkracht gecoacht, waardoor ieder op zijn eigen niveau de doelen behaalt.
Groep 3 en 4 gaan explorerend aan het werk, waarbij de leerkracht meer sturend is.
Doordat LOS uitgaat van de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen, zijn ze ontzettend gemotiveerd en beklijft de informatie beter.Uiteraard wordt informatie ook op anderen manieren verkregen, bijvoorbeeld uit boeken en de krant of door het afnemen van een interview. Ook de natuur intrekken kan een bron van informatie zijn. De kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren. Tevens leren de kinderen samen werken, creatief denken, probleem oplossend werken en kritisch  en bewust omgaan met informatie.